Felix tj praleidimas stilius, Calaméo - 2 J. Simoliunas STATYBA IV t DALIS-Laiptai, durys, langai, sanitariniai įrengimai

Vėlesnis vykdymas šiais metodais turi tam tikrų savybių. Cementas pradeda traukti skiedinį per 15 min. Ces malheurs-la ne f in i-.

Kiekviena varstis varstosi ant plieno sąnarinių naršau varstys, var- Dailūs langai, pagražinimai, priedurlai prieangiai, gonkai Lan­ gų perdaliniai prie- variai, impostai,Pfo- sten, Kampfer, h m - 3 4 2 9 v.

Lan­ gų stiklavimui smulkesnis padalinimas daromas storesniais tarpiniais ar plones- 3 4 3 4 v.

Taškas 4 skiriasi nuo. Stabdžių skystis: tipai, savybės, pasirinkimo problemos

Kadačių kaimas Telšių apskr, m. Kadačių kaimas Telšių apskr. Pastaba: Šio poslapio vaiz­ dai paimti iš prof. Kon­ čiaus fotonuotraukų albumo. Ornamentai rodo žmo­ nių prisirišimą prie gerų paukščių ir gyvulių, aiškiai byloja apie jų gerą būdą ir nuoširdumą.

Balandžiai yra arti­ mo meilės ir širdingumo simbolis; avinėliai reiškia gerumą, nekaltuma; gaidžiai rodo ryžtingumą, kovingu­ mą, praktiškumą, iš dalies atstoja laikrodį, barometrą; arklys yra lietuvio mylimas draugas jo kovose, darbuose ir varguose, sporte ir pasilinksminimuose. Tašytų ar apipjautų rąstų sienose langų staktus reikalinga daryti sienų storio ir aptraukti lemperijorais.

Staktuose daromos rėžės Nuten, naauį ku­ rias suleidžiami atitinkamai užkirsti ar užpiauti sienojų prielanginiai galai spraudžių Federn, mnyHTu pavidalu. Be to, sienojai jungiami kaišteliais aapvalios arba plokščios formos.

Jaod- lubės.

nežemiškos gyvybės lygtis - pabegimo-kambarys.lt

Stoglangiai statomi ant 2 ar 3 gegnių, kurios tvirtai laikomos pageg' niais, statramsčiais ir paramsčiais. Stoglangių gegnių ir kitų jungimo su lubomis ir sienomis mažai ma tyti brėžiniuose v. Mansardinio stoglangio konstruavimo pavyzdys, v. Langai būna vieneriniai ir dvigubiniai. Jų konstrukcijos — turi daug panašumo, bet yra ir skirtingumo.

Vienerinlų langų planai. Vieneriniai langai vartojami nekūrenamuose būstuose arba mažai kūrenamuose. Paprasta vienfalcinė prievara. Stiklas užkituotas. Stiklas su mediniais falciniais šlaisteliais. Paprasta dvifalcinė prievara. Stiklas Įdėtas su mediniais falciniais šlaisteliais vėjas neprapučia. Stiklas dėtas su storais šlaisteliais. Kad vėjas per langų prievaras nepūstų ir šaltis neitų, langų rėmai da­ romi su užlaidžiais priešlaisčiais, priedangiais, c HanjiaBOM ir langų išoriniai staktai su vėjagaudžiais vėjažaidžiais, Windfang, BeTpojioBKa.

Vėjagaudis, arba vėjažaidis, yra staigus prievaros siauros siūlės praplatinimas, kur vėjas platesnėje vietoje sumažina savo skverbimosi pirmykštį greitį, pradeda suk­ tis ir sudaro buferą tolimesniam vėjo skerbimuisi į vidų. Toks praplėtimas vėjažaidis yra geresnis apvalios, spiralinės formos. Orlangio orinė ir vidinė dalys, Orlangio orinė dalis, atidaroma j oro atidaromos vidaus apačią.

Orlangių kraštinės dalys varstomos, o v. Planas P iū v is A —5 J. Lango detalus vertikalus piūvis.

 • m. - Unijapedija
 • Yra ricky ir shelby pažintys
 • Laisvalaikio praleidimas rusija
 • Leiiai i dalies atskleidia lietuvi etnogenezs aspektus: tauta socialin-politin vado bendrija, susijusi su juo pirmiausia kariniais, kiniais ir kitais patarnavimais.
 • Kaip pasakyti ne ačiū pažintys

Vertikalus piūvis Vertikalus piūvis per jalousie-dėžę per ru lo n -d ė ž ę Jalousiekasten. Lango oriniai ir vi­ diniai rėmai viršuje yra su vertikaliais ir horizontaliais perda- liniais, arba prieva- riais impostai, Kflmp- fer. Pfosten, h m i i o c - tbi, npuTBopti.

Epidurinės blokados metodo pagrindai. Anestezija: epidurinė nejautra

M N v. Žieminiai, vasariniai rčmai čia yra žieminiai, vasariniai staktai. P Vertik. Švediško tipo languose dveji langų rėmai su stiklais sujungiami tam tikrais vario sraigteliais per variaveržles į vienus sudėtingus rėmus, kartu varstomus. Tarp stiklų atstumas siekia ~ 4 — 8 cm. Šio storio oro izoliacinis sluoksnis yra pakankamas šilimai laikyti.

 • nyksmografija – teorijos ir fikcijos iš skaitmeninio urvo centrifugos
 • Greitasis pažintys nrw 2021
 • Ką reikia žinoti prieš sarkastišką vaikiną
 • Tai reti — m.
 • 17 ir 21 pažintys niujorkas

Vertikalinis piūvis. Mūro sienose gotiškos formos langams angos.

 1. Ir vis delto per tuos kelis pastaruosius dešimtmecius sukauptas musu meninio vertimo patyrimas - tai sakytum, vaizdingai tariant, toji kibernetiku juodoji deže, kurioje sukrauta daug kas, tik nežinia kas, nežinia kaip ir nežinia kodel.
 2. Infekcijos buvimas sepsis, odos infekcija punkcijos vietoje.

Dvirėminiams dvistaktiniams langams prišliejimų mūrijimas. Po V4 pi. Po V2 pi. Palangės detalės. Marmurinės palangės detalės. Rūsių sienos: iš mūro. Angos į rūsius kroviniams pakrauti Rūsių langinės angos: Šviesos duobė atvira; Šviesos duobė pridengta arm. Atviras išilginis kanalas 2. Atviras išilginis kanalas su skerstilčiais. Langinės duobės.

Mąslaus Vyčio Beieškant

Apibetonuota A ar apmūryta duobė B ; 2. Gelžbetoniu aptraukta duobė. Su išimamu kaiščiu. Orlangiams viris t 60 mm.

Viriai yra dešinieji ir kairieji. Brėžinyje parodyti kairieji viriai. Viriai su pastoviu kaiščiu tarp auselių turi 1 mm pro­ tarpį.

Virių su išimamu kaiščiu apatinės auselės kaištis yra 1,5 mm trumpesnis. Apdirbimas paprastas, mechanišku budu atliekamas. Būna viriai prisuk- tiniai, kurie prisukami, arba prisriegiami, sraigtais. Be įleistinių ir prisuktinių virių dar būna vartojami kamplniniai. Jie yra tvirtesni. Langų kertės apkaustomos kampiniais, juos įrėžiant. Kamplniniai kampiniai viriai Felix tj praleidimas stilius kampai būna dešinieji ir kairieji. Deši­ niaisiais vadinami tie, kurie vartojami lango rėmui, atidaromam j mus dešinėn pusėn, o kairiaisiais, kurie dedami rėmui, atidaromam į mus kairėn pusėn.

Du dešinieji ar du kairieji sudaro porą virių lango dešiniajai ar kai­ riajai pusei uždaryti. Viriai parduodami ir perkami tik poromis. Langams apsaugoti nuo vėjo kabliai. Skardiniai vėjakabliai dešinieji ir kairieji.

Vieliniai kabliai prastesni, praktiškesni. Jo laisvosios plokštelės kilpa turi stovėti statmeniškai brėžinyje parodytai pa­ dėčiai. Medžiaga yra viela. Kilpelėms laikyti plokštelės daromos iš juostinės geležies, sraigtais pri­ tvirtinamos prie langrėmių ir staktų. Neturint sraigtelių, prikalamos papras­ tomis vinimis. Orlangiams vielos kableliai.

Špižiniai vėjakabliai. Špižiniai vėjakabliai būna dešinieji ir kairieji. Čia vaizde matyti deši­ nysis kablys.

felix tj praleidimas stilius

Kablio plokštelė, kilpa ir padėklas daromi iš juostinės geležies. Be vielinių ir špižinių vėjakablių būna dar skardiniai kabliai. Paprastos konstrukcijos vieliniai, špižiniai ir skardiniai kabliai geriau tinka kaimo pastatams, o komplikuotesnės konstrukcijos tvirtesni vėjakabliai pagal v.

Špižiniai pritraukiamieji kabliai. Skerstongiam s Ir oiianglam s u isu ktu vai {leidžiama plokštele Viršutinė plokštelė vasariniam rėmui. Žieminiam rėmui. Skersiemgioms užsuktuvai su kakleliu. Buktuko galvutė gaminama iš geros rūšies raudonos gumos, o laikik­ lis iš 6 mm 0 plieno. Liejant guminį buktuką, įdedamas laikiklio viršutinis galas ž.

J r Kilpiška plokštelė — — Langams rankenos. L 71 — - Kitoniški langų uždarai besondere Fensterbeschlage, o c o 6 e H H L ift o k o h h u h n p u G o p. Užstumtinis Užsuktinis Prisuktiniai Atlenktiniai viriai A d ir apačioje špingalietas.

Užkabi­ ntai viriai. Sukabintai šamyriniai viriai. Užskleis- tinės ran­ kenos [, ir a vaizdai]. Prancūziško tipo durims velkelė ir spynelė. Automatas orinėms durims uždaryti. Plieno medžiaga yra lanksti, todėl plieno langai gali būti įvairiausių konstrukcijų, kaip tai matyti iš pavyzdinių brėžinių.

Langai su plieno skele­ tu labai tinka dirbtuvėms, fabrikams, san­ dėliams, saugumo pastatams. Plieno konstrukcijų langus galima vars­ tyti įvairiausiais būdais ir kiekvienu atve­ ju pasirinkti iš jų tinkamiausiąjį.

Paprastiems langų rėmams tinka kam­ piniai profiliai, tarpiniams ir tarpinėliams — tėjiniai maži profiliai Glassprossen. Prievaroms vartojami kampuočiai tėjiniai ir zėtiniai profiliai ir spe­ cialūs prievariniai profiliai. Paprasta orinė prievara Paprasta vidinė prievara vieneriniam langui. Specialių plieno profilių vidinė prievara vieneriniam langui. Vertikalus piūvis. Specialių tvirtų plieno profilių vidinė prievara dvigubam langui Doppelfenster mit Innenanschlag. Horizontalus piūvis.

T inka v im a s Verputz, felix tj praleidimas stilius. Tinkuoti reiškia ant tinkuojamos vietos užtraukti atitinkamo skiedinio tam tikrą sluoksnį, kuris būna nuo 3 mm mūro sienos užtrynimas, Verrei- bung, aTHpKa iki ,5 cm sienos uždrėbimas, Kellenverputz, grober Be- 3 wurf, rpyduit HaMeT ir 1,5 cm paprastas mūro, medžio sienų tinkas2, cm storas tinkas, retai pasitaikąs. Būna reikalo tinkuoti mūrines, medines, betono ir gelžbetonio sienas, medžio ir plieno skeletines sienas, kolonas, lubas, apidures ir apilanges lan­ felix tj praleidimas stilius, durų glefusplytų mūro krosnis, viryklas, kaminus ir kt.

Šioms sausoms birioms medžiagoms paversti į tešlą vartojamas vanduo Ji Toks kalkių kietėjimas priklauso nuo tinko sluoksnio storio ir trunka savaitėmis, mėnesiais. Cementas pradeda traukti skiedinį per 15 min. Gipsas, darbams vartojamas tik vienas, be smėlio, suberiamas į vandenį o nesuliejamas sustingsta per min.

Gipso skiedinys tešla lvand. Štai kodėl yra mirkinamos pakulės gipso skiedinyje langų ir durų už- stakčiams užkimšti; kad vėjas ir šaltas oras nesiveržtų tarp medžio staktų — — ir mūro į vidų gipso negalima leisti prie plieno ir cemento, nes gipsas juos gadina. Tinko darbams būna vartojama ir kita gipso rūšis, vadinamasis hid­ raulinis gipsas Estrichgipsturįs cemento ypatybes. Hidraulinis gip­ sas vartojamas taip pat be smėlio; jis nesideformuoja, todėl nerišamas su medžiu ir plienu bei kitomis nepastovaus tūrio medžiagomis.

Dirbtinio marmuro sluoksniu aptraukiamos kolonos, panėlės, sienos, lubos; iš jo gaminamos ir marmurinės plytos paviršių apdailinimams. Be hidraulinio ir Keene cemento dar yra žinomas dldžiakrosnis cemen­ tas Ofengips — Sparkalk, Awalith, Rupolit ir kt. Kalkiniam tinkavimui vartojamos baltos kalkės tešlos duobėje, skai­ čiuojama litrais ar miltelių statinėse, skaičiuojama kg pavidalu.

Išdegtų, negesintų kalkių sutriušusio akmens pavidalo 1 kg pagesinti reikalinga suvartoti 2—3 1 vandens. Naujai pagesintos kalkės galima leisti tinko darbams po 2 mėn. Kai viskas tampa karu, tada pats odis praranda aikinamj gali Taigi, btina minimali slyga reikin vadinti karu yra smurtinis kraujo praliejimas.

Taiau jeigu dl to dar galima sutarti, sutarim dl karo Military History 79, no. Carl von Clausewitz, ed. Press,p. Visas is nesusikalbjimas yra uprogramuotas jau paties Clausewitzo.

Bt galima teigti, jog jo paties knyga yra bent jau dviej koncepcini mi laukas. Pirmajame kaunasi Clausewitzas filosofas su Clausewitzu istoriku. O antrajame Clausewitzas kaip vieiamojo amiaus atstovas su Clausewitzu, atstovaujaniu Romantizmo judjimui.

4 taškas skiriasi nuo. Stabdžių skystis: tipai, savybės, pasirinkimo problemos

Pradti galima nuo pirmosios kovos. Skaitant prs generolo tekstus pastebima nuolatin vidin noro vardyti universalius karo poymius ir noro pabrti, kad bgant laikui karas kinta, kova. Bt galima teigti, kad siekis tam paiam reikiniui suteikti pastovumo ir kaitos kategorijas, yra kova su vjo malnais.

felix tj praleidimas stilius

Taiau dauguma mano, kad Clausewitzui pavyksta tai suderinti. Tai jis padaro pasitelkdamas absoliuiojo ir realiojo karo kategorijas. Absoliutusis karas, anot jo, yra bkl, kai niekas neriboja ir netrukdo karui realizuoti savo tikrosios prigimties smurto naudojimo praliejant krauj Taiau jis ikart pabria, kad tai teorinis karo vaizdinys. Realybje ir, svarbiausia, skirtingais istoriniais laikotarpiais, karas niekad nepasiek savo absoliuios formos.

Ariausiai prie tokios bkls buvo priartta Napoleono kar metu, kuri tiesioginis liudininkas ir dalyvis is mstytojas ir buvo. Svarbu pabrti istorijos svarb Clausewitzo teorijoje. Jis buvo labai kritikas vairi to meto mstytoj, veikiam vietimo idj, pastangoms aikinti kar atrandant universalius dsnius, gana danai pateikiamus geometrijos kalba.

Tai labai gerai matyti i jo bendraami Bulowo ir Jomini darb kritikos Prs generolas toki laikui nepavaldi karo princip egzistavim neig pasitelkdamas istorij. Anot jo, skirtingais istoriniais laikotarpiais, mons ir valsty29 Clausewitz, On War. Oxford: Clarendon Press,p. Viena labiausiai cituojam jo veikalo viet yra i: Staiga karas vl tapo vis moni reikalu 30 mln. Jie visi tapo karo dalyviais. Resursai, kuriuos dabar vald vyriausyb, pereng visas sivaizduojamas ribas ir todl kariaujama buvo su iki tol neinoma jga bei verlumu Clausewitzas labai aikiai pasako, kad Didiosios Pranczijos revoliucijos laik karyba buvo kitokia, kad net Frydrichas Didysis, mirs likus keleriems metams iki jos pradios, nebt pajgs kariauti io naujo tipo karo.

Tokias ivadas prs mstytojas dar remdamasis karia savo paties ir Prsijos patirtimi, kai Frydricho Didiojo uauginti ir iauklti generolai band naudoti jo kariavimo metodus ir buvo Napoleono tiesiog sutriukinti. Taiau Clausewitzas taip pat buvo vieiamojo amiaus mogus. Jis kritikavo savo konkurentus dl to, kad ie bando atrasti dsnius, universalius veikimo bdus, nepavaldius laikui. Paradoksalu, kad tokia kritika pasitelkiant istorin analiz yra taip pat panaudojama universaliems dsniams, iuo atveju Clausewitzo, pagrsti.

Taigi jis kritikuoja kitus dl universalistini aspiracij, nors i ties eina savo konkurent keliu. Jtik kiekviena kalba savaip skaido felix tj praleidimas stilius ir patyrima, kiekviena tauta turi savitai susiklosciusi gyvenimo buda ir paprocius, masto skirtingomis kategorijomis.

2 J. Simoliunas STATYBA IV t.-2 DALIS-Laiptai, durys, langai, sanitariniai įrengimai

Imkime kad ir toki paprasciausia pavyzdi: Enfin, quoi, le v i c e,qui rongeait tout! L'e g 0 i s Ill,e qui n'en finissait plus de dresser les hommes les uns contre les autres p. Ego i ZIll,a s nesiliauja pjudes žmones vienus su kitais TK. Ar imanomas toks vertimo variantas šiame kurinyje - savotiškoje senuko, paprasto sodiecio, išpažintyje, perduotoje autoriaus lupomis?

Juk tai jau savitas kurinys, kuri butina adaptuoti pagal met~lingvistikos principus, 0 tai imanoma tik turint aišku 'supratima apie kalbos ir kitu vlsumneninio gyvenimo reiškiniu santyki, apie kalbiniu procesu ryši su mastymu, percepcija, pažinimu, apie loginius ir ontologinius semantikos pagrindus. Taikant adaptacijos metoda, vertimas igauna strukturini gyvybinguma Stokvelo teiginyskurio.

Jai realijos, kartais klaidingai perduodamos i gimtaja kai- "::ba transliteracijos metodu plg. Efektas, žinoma, pasiekiamas, tik ar tai nerodo nep~kankamo meninio vertimo principu isisamoninimo? Siaip ar taip, tikras vertejas randa savo kalboje tokiu atitikmenu, kurie aiškiai pasako who's who kas yra kas.

Pavyzdžiui: VraJment, tu ne peux pas m'en lajsser u ii Ill,0 u 1e de plus?

Veikiausiai vienas iš svarbiausių pastarosios — antrosios — dalies tikslų buvo parodyti, kad akseleracionizmas negali veikti kaip išimtinai politinė praktika — tai yra filosofinė teorija, tyrinėjanti kapitalizmą, technologijas, laiką, geismą ir aplink šias koncepcijas orbituojančius reiškinius. Šitai, be abejonės, nereiškia, jog politinį akseleracionizmo išsišakojimą reikia nuvyti šalin, tačiau šįkart bus atsigręžta į neretai pražiūrimą ir neišplėtojamą spinozistinį akseleracionizmo filosofijos branduolį.

Moduliacijos savoka apima visuma priemoniu, vartojamu tada, kai. Viena ju - tai -'- nediferencijuotu- arba. Tout d'abord, le pere eprouv-a.

felix tj praleidimas stilius

AloIS, ii faudrait tout i a i le' a b I a s p. Gali kilti klausimas, ar pateisinamas felix tj praleidimas stilius konkretizavimas. Savaime suprantama, to negalima spresti iš nedideles atkarpos - reikia plataus konteksto, šiuo atveju'- viso romano, veikiau visos tetralogijos "Didžioji kantrybe".

Kadangi romanas "Žiemos vaisiai", kaip jau mi neta, senuko, paprasto sodiecio, išpažintis,- vadinasi, jo kalba vertime reikia atkurti, remiantis musu, lietuvio sodiecio, kalbos ir mastymo kategorijomis, vadinasi, vel išk. Moduliacija tai savitas stilistines sinonimijos va. Ji atitinka nuo seno skelbiama tiesa, jog versti f reikia 'ne žodžius žodžiais, 0' vaizdus vaizdais, savoka. Cia' jau nebera vietos gramatiniu kategoriju fe.

Moduliacijos metodasvaislngai taikomas verciant idiominius posakius. Ir vienu, ir kitu atveju originalo kalboje radosi situacija, ne~urinti tiesioginio atitikmens vertimo kalboje, vadinasi, vertejas išradingai perdave pranešima kita atitinkama situacija. Aišku, kaip kartais daroma, galima praturtinti gimtaja kalba, ivedant vertinius, bet kalba tur'"', tinama tik atsižvelgiant i semantine originalo kalbos me- ṛ '.

Versti ldfofuiriius,gyvus šnekamosios kalbos posakius. Imkime kad ir' to Pl iešais. Seimininkas pas i g es' p. J meistriškai,manipuliuoti sintaksinemis strukturomis, tu. Kiek galima spresti išpateiktu pavyzdžiu 0 ka jau kalbeti api~ visa romana . Felix tj praleidimas stilius yra iš tu verteju, kurie igude operuoti tiek leksikos,' tiek sintakses vienetais, nuo mažiausiu iki didžiausiu.

Tai, yra didelio meistriškumo ir literaturinio. Iš destynio gali susidaryti ispudis, jog ispaniški pažintys apps atlie-- 'kamas nuosekliai - nuo "nulinio" laipsnio iki aukšciausiojolygmens. Anaiptol taip nera. Vertimas - kurybinis. Cin buvo bandyta bent iš dalies susisteminti tuos po.

Naujokaicio verstame' B. Klavelio romane "Žiemos vaisiai". Meninio vertimo problemos Deja, tokioje trum. Didelis verteju burys darbuojasi meninio vertimo ba- -Tuose, ir kiekvienas ju, remdamasis sukaupta patirtimi, stengiasi inešti savo indeli i lietuviu literatura. Sunku, gal netgi neimanoma išvardyti visus - ju vardai kalba patys už save tituliniuose verstiniu knygu puslapiuose.

Masono premisa taip pat smarkiai remiasi pasitikėjimu technologijomis, tik leidinys, priešingai nei Fisherio mąstysena, nepasižymi tokia filosofine įkrova, ką jau kalbėti apie libidinį akseleracionizmo branduolį, kuriam Fisheris yra toks ištikimas. Užtat psichodelika bloge vietą randą kiek kitokia forma, kurios kertinis akmuo yra ta pati Spinozos filosofija.

His project of systematically rooting out the underlying motivation for irrational behaviours was effectively psychoanalysis three hundred years early. Kas yra įdomiausia ir reikšmingiausia — Spinoza Fisheriui esti politinės emancipacijos teoretikas, labai tinkantis šiuolaikinio kapitalizmo sąlygoms, iš kurių išsilaisvinti čia padeda būtent sąmoningumas ir mąstymas. Tik tam nepakanka nardyti po pačius blogpostus — vienas iš senosios blogosferos žavesių yra tas, kad itin didelis kiekis produktyvios filosofijos būdavo paliekama komentarų sekcijose, tuose sporadiškuose apsisvaidymuose greitai subarbentomis mintimis, neretai balansuojančiomis tarp solidžios diskusijos ir idėjinio konflikto.

Taigi, jei pasitelksime spinozistinio-psichodelinio proto taktiką, mes jau galime išvengti šios į mus įsibraunančios ateiviškos jėgos: Vernacular psychology has it that emotions are irreducibly mysterious, too fuzzy and indistinct to analyse beyond a certain point. Spinoza, on the other hand, maintains that happiness is a matter of emotional engineering: a precise science which can be learned and practiced … In tune with popular wisdom, Spinoza is clear that what brings wellbeing to one entity will [be] poison to another.

The first and most overriding drive of any entity, Spinoza says, is its will to persist in its own being. When an entity starts to act against its own best interests, to destroy itself — as, sadly, Spinoza observes, humans are wont to do — it has been taken over by external forces.

To be free and happy entails exorcising these invaders and acting in accordance with reason. Easy, because it is simply a matter of acting in such a way as to produce joyful encounters. Šis felix tj praleidimas stilius mini vieną iš fundamentaliųjų klausimų, būdingų ir akseleracionizmui: taigi, kodėl žmonės geidžia savo pačių represijos?

Kodėl trokšta kentėti? Galop, kodėl paklūsta ir tarnauja? For Spinoza, passions are correlated with passivity; freedom consists in leaving behind emotions, and achieving an attunement to a cosmos that is — in the best sense — pitiless. Skrydžio arba pabėgimo linijos, kaip nelinijinis ir rizomatinis judėjimas, nesustojantis kismas, metamorfozė, aktyvi cirkuliacija ir taip toliau, yra akseleruojanti tėkmė, energija ir dreifas, kuris oponuoja stratifikacijai, teritorialumui, kontrolei ir fiksacijai, dėl ko atsiranda galimybė pasprukti ir ištrūkti iš egzistencinių bei erdvėlaikio koordinačių — sistemoje pabėgti nuo sistemos.

Susiduriame su tėkmių ir intensyvumų mazgais arba kilpomis, o deteritorizacija, kaip ir line of flight, vėlgi, darniai saistosi su Spinozos įtaka. The former are stratic or interstratic, whereas the latter concern the plane of consistency and its destratification […].

There is no doubt that mad physical particles crash through the strata as they accelerate, leaving minimal trace of their passage, escaping spatiotemporal and even existential coordinates as they tend toward a state of absolute deterritorialization, the state of unformed matter on the plane of consistency.

The modes are everything that comes to pass: waves and vibrations, migrations, thresholds and gradients, intensities produced in a given type of substance starting from a given matrix. The masochist body as an attribute or genus of substance, with its production of intensities and pain modes based on its degree 0 of being sewn up.

Čia galima trumpam prisiminti antrajame tekste nemažai aptarinėtą nulinio akseleracionizmo teoretiką Jamesą Ellisą Meta-Nomad a. MetaNihilkuris, nors ir nėra tiesioginis spinozistas ir Spinozos bemaž niekur nemini, yra labai smarkiai įsiskolinęs kūno be organų, ką jau bepridurti apie Nulį, koncepcijoms — jei Landas į savąjį akseleracionizmą įvedė spinozistinį laiką, Ellisas, būdamas jau gana autoritetingu Lando sekėju, akseleracionizmą apskritai ima mąstyti kaip išimtinai laiko filosofiją.

Todėl čia Spinoza atsiranda jau pačiame žodyne, mąstymo judėjime ir sąvokų vartojime. Džiugi agonija — nedvėstantis jouissance klausimas Tad Dating website japonija perima Lando deglą ir jam suteikia daugiau ugnies, ypač suliepsnojančios Nulio teritorijoje.