Mes pažinome 2 metus

Ar daug pažįstate žmonių, kurie už jus paguldytų savo gyvybę? Kitas i motinos savo nepažį́sta.

Aš jį pažį́t pažį́stu, ale nesuseinam. Aš jį nei žįte nepažį́stu. Aš savo mergelės dar nepažįstu. Lig penkiosdešim metų aš daktarų nepažinaũ. O jo žmonapasakysiu, — velei geriau būčiau jos nepažìnusi. Kitas i motinos savo nepažį́sta.

Iš matymo Karaliaus vyrus jinai jau pažino. Kai pažįsta, tai ir drįsta. Tai kadai pažinau. Bet jei kas myli Dievą, tas yra pažintas nuog jo.

Geras buvo, ale nepažináu.

mes pažinome 2 metus pažintys aprašymą puslapis

Kad tavę svietas nepažint! O kad tu būtum nepažinta! Kad tu tę surūgus, mano nepažintà!. Pasižįstu su kuo.

mes pažinome 2 metus turėtumėte užduoti iš online dating vaikinas

Mudu pasižį́stava. Anuodu pasižìno. Jiedviem rodėsi, kad jie seniai pasižįsta, kad jie jau vienas kitą matę. Jau treti metaikaip vedu mudu pasižį́stav. Tuokart juodu eina sau kaip šimtą metų pasižinusiu. Pasižįstu su greitas pažintys putnam county ny nu 18 metų.

Labai gerai pasižįsta, tai nuolat susikviečia. Net sarmatakad tokie artimi giminės beveik nepasižįstam. Pasižindavau su visokiais ponais. Neilgai pasižinau su savo vyru, kaip ištekėjau prieš ištekėdama.

John Vernon McGee komentaras šiai eilutei:

Aš su juo arti pasižį́stu. Jis gerai pasižįsta su velinais. Būtų gerai su anuo pasižìnti. Vėl išejo tokia žmonelė, pasižìnom ir pradėjom kalbėti. Išėjo jis kaimynų aplankytisu kuo nors pasižinti, pasišnekėti. Atmeni, kaip visados tą dainelę dainavome, kaip tik pasižinome. Jaunystėj pasižinę ir draugėj pasenę.

Pažìnti reiškia perkelti tam tikra prasme objektą į savo sąmonę.

1 Jn3,16 | Biblijos vartai

Visakas egzistuoja, gali būti pažinta. Per tuos kelis mėnesius mes gerai viens kitą pažinome. O aš pažįstu, o ir suprantu, kuris bernytis yr darbininkas. Jau aš, kaip senas darbininkasfabrikuose užaugęs ir pasenęs, gerai pažįstu mūsų ponus darbdavius.

Mišką ir keliukus Pakalnis pažino labai gerai. Tų patalų anė nepažino — su kaldroms apsiklojo. Tos trūbos dabar nėra pažįstamos ir nu senųjų tiktai atmenamos. Lašinaičiai [šerno] yra geri, ir nepažìnsi, kur ne kiaulės. In burną — ir pažį́stu žuvį paragavęs suprantu, kokia žuvis.

Ana [giriasi] mokyta, skaito lenkiškai, o pinigų nepažįsta. Boba pažìndavo, kas yra kuo žmogus serga. Dūkšte [gydytojas] mes pažinome 2 metus, kas jai yra kuo serga.

Teisme – teisėjos Liudmilos Zaborovskos palydėtuvės į pensiją

Anas pažìno ligą ir žino, kad jau nebeišgydis. Pažinaũ an kvapo, kad duoną kepat.

Devyniasdešimt dvejus metus išgyveno, daktaro nepažìno niekada nesigydė. Kada jau šakos jo. Aš jį pažį́stu kaip savo penkis pirštus.

Pažįstu kaip rankos pirštus. Kiaulių neganęs, juoko nepažįsta. Bobos mat in dantų nepažinsi — ne kumelė. Ūglį medžio pažinsi po rievių, o gyvolį po plaukų ragų. Iš balso pažinsi paukštį, iš darbo pažinsi žmogų. Pažinsi alų per putą, duoną per plutą, žmogų per būdą.

Taip pat skaitykite

Arklį pažįsta iš dantų, žmogų iš žodžio. Melagį iš kalbos pažįsta. Pažįsti žmogų, nelaimės sutiktas. Draugus nelaimėj pažįstam. Sotus alkaną nepažįsta.

Gimnazistai pažino Lietuvos tarpukario istoriją Kaune | Lazdijų Gimnazija

Gera pažįstam, jo nebtekę. Varna varną nu lėkimo pažįsta. Šuva šunį pažįsta. Pažino kaip žirniai sieną. Bile pažį́sta kiaulė pėtnyčią.

mes pažinome 2 metus dalykų kuriuos reikia žinoti kada pažintys stiuardesės

Ar pažįsta kiaulė pipirus! Jis nepažįsta nei juodanei balta. Meilę neišmestuojamą pažintinaĩ mumus išreiškė tais žodžiais.

  • Fern ir pažintys george
  • Pažintys app windows telefonas 8
  • Į piligriminį žygį leidęsis jaunas palangiškis iš naujo pažino save Rasa GEDVILAITĖ, Peržiūrėta Palangiškis Vytautas Liakas nepabūgo ilgos varginančios piligriminės, tačiau itin prasmingos kelionės, trukusios 24 dienas, ir nukeliavo su bičiuliu kilometrų iki Ispanijos ir per visą šią šalį.
  • Vasario 4 dieną Vatikane buvo paskelbtas popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas, skirtas vasario ąją švenčiamai šiemetinei Ligonių dienai.
  • Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas pradedant švęsti Eucharistijos metus 11 14 Brangūs broliai seserys, Šventasis Tėvas Jonas Paulius II paskelbė Eucharistijos metus.

Davė jis man pasižintis. Su vertimais arčiau pasižinti dar neteko. Aukštojoje mokykloje pasižins jis su kalbos tyrimo metodu. Jis greit pažįsta žmogų kartą pamatęs, tuoj atsimena. Aš jo nepažintáu, jis — manę. Pamatyčia ir pažinčia, kas ateina keleliu. Niekas nei te mato, nei te pažìnsi žmogaus [patamsyje].

mes pažinome 2 metus sugavimo frazė online dating profilį

Toliau ka eina, i nebepažį́stu žmogaus. Nė nepažinau — būsi turtingas. Žiūrėjau, ar jau nė vienas neatsiras pažįstąs mane.

mes pažinome 2 metus interneto pažintys korkas

Svetimą pažindavo tik iš balso. Tai argi jūs manę nepažį́stat? Šuva vagį pažįsta. Tai pasiutus bitisgaspadoriaus savo nepažį́sta: eik pro šalį — cvankt į kaktą.

Bet prisiartinusys nė žinte jo nebepažino. Ir nors jis pažino brolius, tečiaus jų nebuvo pažintas. Čia visi ejo mokyklon, nei aš mes pažinome 2 metus pažìnč dabar. Aš pažinčiabe savo tėvulį per du šimtu kaimynėlių. Norint ta mergelė į gegužę pasivertusi kukavo, vienok motina pažino, jog tai ne gegužės balsas. Akys jų užturėtos buvo, idant jo nepažintų̃. Ka geras dalgisbriedgaurio nepažinsi. Tų balsų ausis skyrium nepažįsta. Jau akes sopa — pažìnt pažį́sta, ale kap per dūmus. Kap senas ateitų, tai nepažiñt savo daikto.

Dabar Dargužių sodžiaus nepažintái. Šitą mokslą Dievo tikrai pažįsit. Kad pažintumbim čionai žemėj kelius tavo. Pažinsime savo nieką arba nebuitį. Idant patys ižg stebuklingų veikalų. Pažino jautis ir asils, jog bernelis est Viešpatis.