Greitasis pažintys kitchener ontario

Yra nemažai naktinių ir visą parą dirbančių autobusų. Abi sios virsns ziemos slygomis yra 1B sud. Atsibudome val. Per minučių pagaminamų valgių receptai.

Persistengia vaidindama. Koridoriaus veidrodyje žvilgtelėjau į savo Al Kaponės stiliaus šukuoseną. Mano išvaizdai nieko netrūktų, jeigu rankose dar turėčiau automatą.

Užsakykite Tai Hoe Hotel (SG Clean Certified)

Kaip parašiutininkų instruktorius pastumia nedrąsų šuolininką, taip Hana įstūmė mane pro svetainės duris. Ten pamačiau Džezę besijuokiančiomis akimis, patrauklio­ mis krūtimis, nuostabiais plaukais ir aksominiu žvilgsniu.

Ji buvo pasidariusi šukuoseną ir su savo spalvinga šilkine kokteilių suknele atrodė didingai. Ji klausiamai šyptelėjo man, kai įskridau į kambarį. Ji atsitraukė nuo manęs ir ėmė atidžiai apžiūrinėti mano glindų napalmą. Tada apsimesk, greitasis pažintys kitchener ontario domiesi tik speneliais ir klitoriais. Visi pamanys, kad taip susišukavai todėl, kad at­ rodytum lyg prašmatni lesbietė.

Bet nebuvo reikalo to daryti, nes visų dėmesys buvo nukrypęs tik į popprincesę. Maždaug dvidešimt penke- rių cosplay pažintys seite, žvilgančiomis lūpomis, smailiomis krūtimis ir nepriekaištingais dantukais, ji buvo lavoniškai išblyškusi ir kaip žokėjus - per mažo svorio.

Taip tik dar geriau jo­ dinėti, pamaniau aš. Ką dar galėčiau jums apie ją pasaky­ ti? Mergelė buvo gimusi važinėti limuzinu. Ši sporto salių maniakė taip norėjo pasirodyti, kad buvo apsivilkusi tik liemenėle-palaidinuke ir aptemptais šortukais, pasiūtais iš tinklinio audeklo. Ši moterytė buvo tokia tuščiagarbė, kad tikriausiai savo miegamajame turėjo prožektorių, kad ją apšviestų.

Nors mes, mergaitės, tiek daug laiko paskyrėme tam, kad gerai atrodytume šį vakarą, vyrai net nepastebėjo, kad kur nors dešimties mylių atstumu nuo jos būtų kitų mo­ terų. Kadangi šiame pobūvyje dalyvavo popprincesė, mes buvome vertinamos menkiau nei bestuburiai gyvūnai.

Kai Kinki beprasmiškai tauškė apie Kabalą ir karštų tau­ rių statymą, vadinamoji Londono vyrų inteligentija prita­ riamai žvengė. Mano siaubui, popprincesė staiga nutilo ir atšuoliavo prie manęs.

Ilgas šalikas iš plunksnų rangėsi aplink jos sniego baltumo kaklą. Jos šalikas judėjo taip, lyg tikrai būtų gyvas.

Viskas dabar yra dvipu- siška. Aš manau, kad truputis lesbietiškumo tik išplėstų mano karjeros galimybes. Ar jūs taip nemanote?

Nusenę vyrai, visi turintys vilčių, kad jų veidai kada nors puikuosis ant pašto ženklų, savo raukšlėtas akis atgrę­ žė į mane. Kadangi tapau jų trumpalaikio dėmesio objektu, pamėginau koketuoti kikendama ir atmesdama plaukus. Vienintelė nelaimė buvo tai, kad pamiršau, jog esu utėlėta. Mano galvos mostas paskleidė ore nudvėsusių ir dvesian­ čių utėlių debesį. Gal ji nori prieiti prie manęs ir pamatyti nuo niežėjimo sudraskytą odą? Ši kirminais apniktų Trečiojo pasaulio vaikų atstovė iš pradžių užsičiaupė, paskui suspiegė ir šviesos grei­ čiu nuskriejo į kitą kambario pusę.

Jungtinės Tautos ją tikriausiai išrinktų kaip turinčią puikiausių sugebėjimų išlikti. Labai norėčiau pamatyti, kaip ji atrodytų kelionėje į Kongą. Džezė paskubėjo mane išgelbėti, tad pakvietė visus prie stalo ir, greitasis pažintys kitchener ontario Stadso dar nebuvo, mes nuėjome į puošnų valgomąjį, kur elitiniai intelektualai ėmė stumdytis, kad tik pakliūtų atsisėsti prie popprincesės.

Kai valgėme baklaža- nų sriubą ir tyrę su kvapiaisiais pipirais, žmogaus teisių advokatas, kartą įkalintas Birmoje, ir žurnalistas iš Čilės, aprašęs jo kančias, bei poetas, besilaikantis islamo nurody­ mų - visi ėmė varžytis tarpusavyje, norėdami pasirodyti didžiausi didvyriai ir didžiausi kankiniai, patyrę daugiau­ sia mirties grėsmių.

Tai buvo intelektuali vyrų varpų dydžių palyginimo versija. Iš esmės šie pacifistai būtų galėję žudyti dėl Nobelio taikos prizo. Aš niekada nesu buvusi mūšio lauke, jeigu neminėsime to, kas vyksta stovint eilėse prie prekybos centro kasų. Kaip nevisavertiška nebūti populiariųjų sąraše arba nespaudyti telefono.

Tačiau jei aš noriu tikro siaubo, man užtenka nu­ eiti į tėvų ir mokytojų popietę. Nekreipdama dėmesio į vyrų nuotaikas, popprincesė tauškė apie veido kremą iš tofu, o mes, žmonos, vartėme akis, stebėdamosi vyrų tuštybe ir mergelės kvailumu.

Džezė, būdama praktiška šeimininkė, daržovių lėkštes prie stalo atvežė ant ratukų. Ji stabtelėjo ties mano kėde kaip tik tada, kai apipelijęs politinis aktyvistas kalbėjo apie savo brutalų įkalinimą Pietų Afrikoje. Aš pažvelgiau į jį. Šitas Oksfordo valdininkas ne tik buvo prieštvaninė iškasena, bet ir jo veidas buvo toks, kad galėjo išgąsdinti chimerą.

Vieną dieną jo išvaizda taps paklausi, - sušnibždėjau aš Džezei. Noras kikenti mumyse kilo į viršų lyg šampano burbu­ lai. Vyrai yra tokie savimylos, kad niekada negalvoja, jog yra per seni merginoms - netgi tada, kai per oralinį seksą pameta savo dirbtinius dantis. Advokatai, nuleidę galvas, smakrus padėję ant savo pa­ gurklių, dabar varžėsi, kuris yra daugiau suteikęs klien­ tams nemokamų paslaugų. Džezė pasakė man, kad ji būtų už nemokamą paslaugą, jei jis reklamuotų koncertą.

Visa tai buvo panašu į stebėjimą kambario, kuriame stumdosi plokščiakrūtės moterys dėl 36 C dydžio liemenėlių. Hana, Džezė ir aš kryžiavome kojas ir kandžiojome lū­ pas, kad sulaikytume besiveržiantį juoką. Geros draugės turi tokį emocinį ryšį, kad viena kitą supranta be žodžių. Aš kaip tik mąsčiau, kad būtų labai gerai, jei vyrai turėtų tokius ragus kaip elniai galbūt tada jie bent jau nevairuotų tų savo kvailų automobiliųkai į kambarį įplaukė ir juos visus užtemdė Deividas Stadlendas.

Nudegęs, nepriekaištingais dantimis, su kupeta gražiai žilstelėjusių plaukų ant galvos jis atrodė išskirtinai. Dė­ vėjo ką tik išskalbtus ir išlygintus šilkinius marškinius su ypatingomis Polio Smito rankogalių sąsagomis.

Kai Džezė pakilo, kad pasisveikintų su savo vyru, ore aplink juos pa­ sklido meilė. Stadsas visiems buvo labai reikalingas, be galo apsikro­ vęs darbais ir toks didvyriškas - visada visur atlekiantis tiesiai iš kokios nors pinigų rinkimo akcijos kankinimų aukoms ar kažkokio kito ne mažiau svarbaus renginio, kad jam visi viską atleisdavo ir imdavo juo rūpintis bei globoti. Stadso veide blykstelėjo akinama šypsena - tai šypsena lošėjo, lošiančio tik iš rizikingai didelių sumų.

Jam prabi­ lus, kambarys nušvito nuo jo iškalbingumo. Jam pradėjus smulkiai dėstyti savo naujausią projektą Sudane ir girti popprincesę už tai, kiek ji prisidėjo prie neturtingų vaikų sveikatos apsaugos, jo kalba liejosi sąmoju ir priekaištais pačiam sau bei pagyrimais visiems esantiems kambaryje. Džezė meiliai nusišypsojo jam ir nuėjo į virtuvę greitasis pažintys kitchener ontario nio patiekalo.

Netrukus kambaryje pasirodė didžiulis garuojantis mė­ sos su kaulais ir porų troškinys, pagardintas raudonųjų burokėlių esencija. Kai svečiai ėmė godžiai valgyti, Džezė pradėjo atsipalaiduoti. Tai buvo pirmas kartas po jos moti- nos mirties, kai pamačiau ją juokiantis.

darbas Anykščiuose – dirba lt

Be to, iki šiol niekas nepaminėjo baisiojo žodžio iš V raidės. Aš jau buvau be- atsikvepianti su palengvėjimu, kai popprincesė pasmeigė šakute veršienos gabalą, iškėlė jį ir pareiškė: -Aš nevalgau mėsos, nes ji sukelia storosios žar­ nos vėžį. Džezė pašoko taip, lyg jai būtų kas nors įkandęs. Mu­ dvi su Hana nusiminusios sužiurome viena į kitą.

Aš pa­ galvojau, kad dabar labai tiktų į pokalbį įsiterpti Roriui ir papasakoti apie didžiojo kalmaro poravimosi įpročius, bet sunkiai sekėsi vien tik ženklais jam tai perduoti.

Kiti svečiai, ku­ rie žinojo, kad Džezė ką tik palaidojo nuo vėžio mirusią motiną, buvo sutrikę. Mes visi mintyse maldavome, kad popprincesė užsičiauptų. Tikriausiai dabar būtų tinkamas momentas priminti, kad ant jos papukų vis dar kabo kaina. Džezminos veido oda ėmė trūkčioti. Visą vakarą aplink stalą virė pokalbis, bet dabar kalbos pritilo. Pietūs staiga pasirodė ilgesni už karą Irake, o dar tik buvo valgomas pa­ grindinis patiekalas.

Koks ten mėšlas jūsų plaukuose? Jais būtų galima išnaikinti visus Al- kaidos teroristus. Tai tikrai sukels jums vėžį. Džezminos antakiai susiraitė taip, lyg ji ruoštųsi verkti. Tikriau­ siai kas nors skambina dėl sergančio žiurkėno. Aš ne, - pasa­ kė aktorė, įsitikinusi savo teisumu. Tuo tarpu mano vyras jau skubėjo padėti kažkokiam žūstančiam graužikui ar tolygiai svarbiam gyvūnui. Štai kokia problema, - su­ kikeno popprincesė. Vyrai uoliai linktelėjo pritardami.

Būtų galėję apgauti mane. Gal būčiau patikėjusi, kad ji norės parungtyniauti su Vyresniais broliais, tik kad jos intelekto koeficientas buvo per žemas. Kol popprincesė toliau postringavo apie mobiliųjų tele­ fonų sukeliamą vėžį, Džezė visą laiką buvo nudūrusi akis į savo skraitą. OHana bejėgiškai gestikuliavo man. Aš jai irgi rankomis siunčiau SOSsignalus. Aplink stalą buvo tiek sig­ nalizacinių vėliavėlių, kad būtų galėjęs nutūpti lėktuvas.

Kokią temą man pasirinkti, kad nukreipčiau jos dėme­ sį? Rausiausi savo smegenyse. Norėjau tik pasakyti ką nors kandaus ir bjauriai nusikeikti. Apie ką žmonės normaliai kalba Londone per pietus? Mokyklos lygų lyginamąsias lenteles, užsienio politiką, paskolų mokėjimus? Vienu metu troškau, kad jie imtų kalbėti apie pažintys american girl, kiek sumokėjo už savo namus ir kiek jie dabar kainuoja. Tačiau nieko negalėjau su­ galvoti.

Kas galėtų sudominti popžvaigždę iš Kalifornijos? Staiga man į galvą šovė nepavojinga tema pokalbiui. Hana, Džezmina ir aš - visos vienu metu pašokome nuo kėdžių ir išlėkėme į virtuvę, apsimetusios, kad turime už­ duočių. Vos tik įlėkėme į virtuvę, ėmėme nesustodamos juoktis.

Savo isterišką juoką dar pakurstėme tokiomis pas­ tabomis, jog greitasis pažintys kitchener ontario pasaulyje būtų galima nugalėti suvalgius kuo daugiau popprincesių, o senstelėjusius intelektualius vyriškius prie stalo pavadinome genetiškai modifikuoto­ mis daržovėmis. Dabar jau iš juoko raitėmės ant grindų, kaip gali tik senos draugės.

Aš taip juokiausi, kad turėjau nusivilkti švarką, ir tada pasimatė segtukas, prilaikantis mano kelnes. Tai sukėlė naują juoko bangą. Linksmumas šiek tiek aprimo Hanai paskelbus, jog jai nuo juoko ėmė skaudėti galvą. Džezė nuėjo į viršų atnešti panadolio tabletės. Kol Džezė rausėsi greitasis pažintys kitchener ontario vyro vonios spintelėje, aš ap­ ieškojau jos virtuvę. Viryklė derėjo su baklažanų spalvos keraminių plytelių sienele už jos.

Visa tai kartu su Neff nerūdijančio plieno dviguba orkaite, Miele šaldytuvu, kapucino virimo bei duonos kepi­ mo prietaisais sudarė tobulą Greitasis pažintys kitchener ontario gyvenimą. Ploname po­ pieriuje suvyniotos gėlės gulėjo ant spintelės ir laukė, kol bus pamerktos į vazas. Prisiminiau savo virtuvę - dubenė­ liai, apaugę maisto likučiais, lyg Himalajų kalnai aukštos neplautų lėkščių stirtos kriauklėje, mikrobangėje tris savai­ tes užmirštos dešrelės - ir pajutau pavydą.

Pavydėjau savo draugei jos tobulo vyro, tobulo sūnaus ir tobulo gyvenimo. Būčiau galėjusi išskalauti gerklę šėtono sėkla, kad tik turė­ čiau tokį gyvenimą. Ji norėjo sulaikyti paskutinį žodį, bet jau buvo jį ištarusi.

Džezės veidas apsiniaukė. Paskui nusira­ minusi pridūrė: - Ne taip jau ir svarbu, jog tu to nežinojai. Gal net gražu, kad jis tau to nesakė. Mes tylėsime, ar ne, Kese? Prisiekiame tylėti. Prisiekiame, - pridūriau aš. Tik Hana to nežino. Ti­ kriausiai tokiam onanistui užtenka ir ketvirčio tabletės. Šiaip jau Džezė apsidžiaugdavo kiekviena pastaba, kuri sumenkindavo tą pseudomenininką, bet psichikos blokas pažintys kartą jos veidas išliko sustingęs.

Galima tai teigti re­ miantis faktu, kad jis taip paaugo, - atšovė Hana, bet nuo Džezės veido nedingo Velykų salos statulos išraiška.

Visi Deivido amžiaus vyrai vartoja tą keistą ma­ lonumo piliulę, kad jiems atsistotų. Nesimylėjome jau vienus me­ tus, vieną mėnesį, dvi savaites, penkias dienas ir e Oras aplink mus sutirštėjo. Viską suvokusios, mudvi su Hana tegalėjome ištarti: - Mano vyras puikiai vaidina galvos skausmą, - tęsė ji apatiškai. Jo amžiaus tarpsniu.

Man taip reikia sekso, kad net nuėjau pasidaryti gimdos kaklelio tepinėlio pas daktarą vyrą, net tai man suteikė malonumo. Gal Džezė manė, kad tai bus juokinga, bet, turiu pasa­ kyti, nebuvo. Mudvi su Hana stengėmės išlementi ką nors sutaikomo, bet Džezė mosavo rankomis ore, lyg baidytų nematomą vapsvą.

Mes stebėjome, kaip ji maniakiškai ėmė lakstyti po vir­ tuvę, ruošdama desertą. Kai užsisakau picą, ją atveža negražus, spuoguotas ir storas vaikinas, be to, tuoj pat, kai tik užmoku pinigus, išeina.

Jos narsios pastangos į tai pažvelgti su humoru žlugo. Dabar ji jau buvo išdėliojusi dvidešimt lėkščių ir ant kiek­ vienos mėtė po gabalėlį persiko. Ma­ tyt, esu per žiopla, kad tai pastebėčiau. Ji pakėlė vieną savo šviesių plaukų sruogą ir paaiškino: - Jei būčiau brunetė, iš karto būčiau jį sutvarkiusi. Tik­ riausiai jis gyvena su manimi tik dėl to, kad gerai gaminu maistą. Gurmaniškas patiekalas daktarui Stadlendui su­ kelia oralinį orgazmą. Nuoširdžiai jums sakau, jei aš save patiekčiau pietums nuogą su rėžiukų salotomis ant užpa­ kalio, Deividas paklaustų, kas bus desertui.

O šį vakarą tai bus papajų, mangų ir kivių mišinys su žaliųjų citrinų bei mėtų padažu ir kokosiniu-šokoladiniu pyragu. Taip jau atsitiko, - pasakė Džezė raitydama kremą ant pudingo kal­ velių, skubiai sukrautų ant kitų lėkščių. Ta viagra skirta tau. Džezės veidas suvirpėjo ir įsitempė. Ji įgrūdo viagros pakelį mums į rankas.

Jis buvo pustuštis. Ir viagra buvo iš­ duota pagal pakartotinį receptą. Džezę tiesiog rijo liūdesys. Galiausiai ji tėškė plaktos grietinėlės dubenį į sieną ir tas iš­ lakstė gabalais. Būtent tuo momentu jos liūdesys pasikeitė 38 i kažką kur kas nuožmesnio. Ji atsisuko į mus, o jos šviesūs plaukai plaikstėsi ore.

Trumpai tariant, jei klojamos grindys, tai tu nepatiesiama. Hana sužaibavo antakiais. Santuokoje tarp su­ tuoktinių atsiranda sekso stenografija. Seksas būna trum­ pas ir saldus. Jausmingas trijų eilučių eilėraštis. Skamba kaip tas anekdotas: Kodėl ištekėjusios moterys nemirksi seksualinio žaidimo metu?

Atsakymas: todėl, kad jos neturi laiko, - metė Džezė. O daktaras Sipmenas buvo gailestingas žu­ dikas. Tik kartą gyvenime jis atsikėlė prieš vidurdienį. Tai atsi­ tiko universitete, kai užsidegė jo čiužinys. Ar tu prisimeni? Hana pažvairavo į mane. Aš nesakiau, kad Rorio ir mano seksualinis Bet man dar nespėjus paneigti Hanos teiginio, Džezė griebėsi savigynos.

Kesė bent jau nuoširdi ir neslepia, kaip blogai viskas gali būti lovoje. Bdingiausios zems drebjimo zyms ­ plyt krva vietoje kamino bei nuo virsaus iki apacios persprogusios sienos. Ms uzdavinys ­ per palyginti trump laik atremontuoti siuos namus, statyti naujus. Is viso nelaims rajone dirbo student is Kirgizijos aukstj mokykl ir brolisk respublik pasiuntini.

Darbo mms kit dien. Darbo objektai ismtyti 4 skirtingose vietose, o tai labai trukdo darbo organizavim. Taciau pakili nuotaika nugaljo visus sunkumus. Kiekvien vakar is darbo vaziuodavome su lietuviska daina, palydimi vietini gyventoj sypsen. Taciau kartais bdavo ir nesusipratim, kurie isplaukdavo is musulmonisk religini prietar.

Kadangi ms maitinimas buvo greitis pažintys netoli kembridžo, tai tekdavo valgyti kartu su kirgizais bei uzbekais.

Jie piktinosi, kad mes, atj greitasis pažintys kitchener ontario, nusiimdavome kepures. Mat, pagal j paprocius valgoma su kepure. Nepatikdavo kai kuriems gyventojams ir ms sportiska apranga. Cia sitikinom, kokios gajos senos tradicijos ir prietarai.

Mes ne tik dirbome, bet ir aktyviai poilsiavome. Pirmas sekmadienis ­ pirmas zygis kalnus. Gav autobus, pravaziuojame daugyb nuo zems drebjimo nukentjusi gyvenvieci ir pasiekiame Ak Su tarpekl. Privaziavus Ak Su kurort, kelias baigiasi. Kurortas garsus savo karstomis mineralinmis versmmis. Per karstas uolas tiesiai ant kelio teka simtai garuojanci karsto vandens saltini. J gydomosios savybs seniai zinomos vietiniams gyventojams.

Pries met, P. Semionovui Tian Sanskiui lankantis siose vietose, is granito buvo rengtas pirmasis baseinas, o metais cia jau stovjo karinink sanatorija. Toliau keliaujame psti. Desinysis tarpeklio slaitas apaugs tian sanio eglmis. Kylame slaitu aukstyn.

Egls vis retja, kol visai j nebelieka. Dar pusvalandis, ir mes virsnje. Vaizdas, kuris atsivr pries ms akis, atpirko visas ms pastangas lipant virs. Vlai grztame atgal. Patogioje tarpeklio vietoje issidsts Dzety Oguzo kurortas. Kurortologai zino tik kelis saltinius, kuri vandens radioaktyvumas didesnis nei siame kurorte.

Gydytis cia atvaziuoja zmons is vis ms salies kampeli. Greitai prabgo dar dvi savaits, ir mes vl traukiame daugiadien zyg. Ms tikslas ­ Terskei Alatau kalnagbrio tarpekliai. Kelion pradedame Przevalske. Nuo pietini priemiesci staciu slaitu kylame kalvas. Visur gausu zols, ore tvyro medaus kvapas.

Pasiekus m aukst, aptinkame edelveisais apaugusias pieveles. Nors buvo pats vasaros vidurys, taciau ryt mus pasitiko ziema.

40 metų pažintys 30

Tarpeklis kimste prikimstas debes. Lengv snieg staigiai pakeicia lietus. Smarkus vjas be sustojimo var debesis. Kazkur apacioje girdime snioksciant Juodj up.

Netiktai is dangaus pasipila stipri led krusa. Laimei, po dviej valand tas pragaras baigiasi, ir mes, pamat tris met laikus, isvydome saul. Prisimenam, kad dabar vasara. Tik dabar pamatome, kokia nuostabi gamta supa mus. Nuo aukst granito skardzi krinta zemyn begals kriokli. Brendame per nesuskaiciuojam gausyb upi bei upoksni.

Tarpekliuose vesli augmenija, klimatas ­ drgnas, daznai lyja kartais net po penkis kartus per dien. Rytin Isyk Kulio pakrant yra drgniausia vieta visoje Vidurinje Azijoje. Tarp graksci tian sanio egli galvas kaisioja grybai: rudmss, mds, gruzdai Prieiname Ontoro ir Kioltoro upi santak.

Is cia kaip ant delno matome garsisias Gedimino Akstino mLietuvos alpinist m virsnes desinje bei Zalgirio m virsn kairje pusje. Pastaroji pirm kart buvo nugalta met vasar Lietuvos alpiniados metu. Lipdami per isvirtusius medzius, veikdami stacius ups greitasis pažintys kitchener ontario, karstydamiesi didziuliais akmens luitais, pagaliau pasiekiame virsutin misk zonos rib.

Aukstis apie m. Prasideda subalpins pievos su reta zole ir ryskiaspalvmis glmis. Klimatas cia atsiaurus, saltas. Artja vakaras; reikia susirpinti nakvyne. Atrodo, skart puikiai issimiegosime ­ caban jurta. Pirmieji mus pamato sunys. Tuojau is jurtos pasirodo susivlusi galva ir vl pasislepia.

Iskart sujudimas ­ prasideda lakstymas is jurtos ir atgal. Pagaliau, mums priartjus, is jurtos islenda visa seima: cabano zmona ir keturi vaikai. Seimininko nra ­ jis isvyks miestan. Jie mus nuosirdziai kviecia vidun isgerti kokciajaus, o paskui likti nakvoti.

Visi sdime ant zems viduryje jurtos aplink didel puod ir valgome kazkok kirgiz nacionalin valg is avienos. Mes is kuprini traukiame lietuvisk rkyt lasini ir silome seimininkei. Taciau ji grieztai atsisako ­ juk musulmonams Koranas draudzia ne tik valgyti, bet ir auginti kiaules. Pavakarieniaujame, o lauke jau naktis. Rkas toks, kad uz 5 metr nieko nesimato. Cabanai avis atvaro prie jurtos; is abiej bandos pusi po vilkin sun; jurtoje 3 sautuvai ­ siose vietose gausyb vilk, retkarciais tenka ir rimciau su jais susiremti.

Nakt, nors miegojome siltai apsikloj, saltis vert daznai prabusti. Nepatogu ir tai, kad kirgizai mazo gio. Taigi, mes niekaip negalime issitekti reikia pertraukos nuo online dating j antklodmis.

Visa laim, kad rytas atjo greitai. Tarpekli apacioje dar naktis ­ visai tamsu, o cia metr aukstyje jau sviecia kaitri piet saul. Skubiai pavalgome ir, maloniai atsisveikin su svetingja caban seima, traukiame aukstyn. Ms tikslas ­ sniegas. Stai jau ir subalpins pievos baigiasi. Prasideda akmenys. Pagaliau apie pietus pasiekiame perj. Apacioje matyti nuostabiai grazus Ala Kiolj ezeras.

Bet ms kelias aukstyn. Prasideda vj ir vandens nublizgintos uolos. Uol papdje sublizga pirmas sniegas, kuriuo mes ilgai negalime atsidziaugti. Toliau lipame gana staciomis uolomis. Staiga uz poskio pamatome puik kriokl. Vanduo krisdamas is aukstai, atsimusa uol ir, padars ore didel lank, lekia zemyn bedugn.

Aukstis ­ metrai. Toliau be alpinistins virvs ir kabli eiti nemanoma, be to jau vlus vakaras. Skubiai leidziams zemyn. Sekanci dien judame pagal staci apie puss kilometro aukscio akmenin sien. Laimei, einame ne per daug arti jos, nes kaip tik dabar prasidjo zems drebjimas. Nors jis buvo gana silpnas, bet nuo uol virsaus m lkti nemazi akmenys. Mes skubiai sukame tolyn nuo pragaisting uol, grztame namo. Grzdami is Przevalsko daznai sustojame pasigrozti pakelse stovinciais musulmon kapais.

Musulmono kapas­mecet ­ tai tikras meno krinys. Tai mazdaug 2,5 m aukscio statinys, kurio sienoje be uzraso galima matyti kelis spalvotus ant metalo greitasis pažintys kitchener ontario paveikslus, vaizduojancius vairius zvris litus, tigrus ar medziokls scenas. Ant kiekvieno mecets kampo ­ pusmnulis.

Matome daug apleist nebaigt statyti kap. Pasirodo, musulmon religija draudzia atstatinti arba baigti statyti pradjus griti kap. Musulmonai laidoja zmog, susuk balt audekl, be karsto. Pagal mecets-kapo isvaizd galima sprsti apie mirusiojo materialin padt.

Paskutinis ms zygis ­ tai kelion Piet Kazachstan. Zemai apacioje prabga penki kilometr aukscio Kungei Alatau bei Zails Alatau kalnagbri virsns. Neveltui jis laikomas graziausiu Vidurins Azijos miestu.

Jis visas skendi zalumynuose, soduose. Didel nepatogum sukelia karstis, kai temperatra dien pavsyje nenusileidzia zemiau plius 37o C. Tai paaiskinama tuo, kad vienoje miesto pusje Tian Sanio kalnai, kitoje ­ smlynai.

Ieskome architektrini paminkl, taciau j nematyti. Netiktai pamatome skendinci tarp medzi musulmon mecet. Jos vidus zymiai grazesnis uz Kirgizijos mececi. Apzirime taip pat senovins pilies griuvsius, pravaziuojame paminklus, pastatytus garsiesiems kazach rasytojams Dzambului Dzabajevui ir Abajui Kunanbajevui, aplankome centrin Kazachijos TSR muziej, kuris rengtas buvusioje baznycioje.

Baznycia pastatyta is medini konstrukcij, nenaudojant vini, ir yra 56 metr 20 aukscio, dl to laikoma unikaliu tokios rsies pastatu. Turtinga muziejaus ekspozicija pasakoja apie ilgaamz kazach tautos istorij, jos didvyrius. Labai grazs Ala Atos parkai. Didziausias j ­ Centrinis Gorkio kultros ir poilsio parkas.

Viduryje parko ­ dirbtinis ezeras. Salia ­ zoologijos sodas. Sekanci dien keliaujame per Kazachstano pusdykumes is Alma Atos Frunz. Pakeliui beveik negyvenamos vietos.

Pažintys Toronto Barai « Geriausia suaugusiųjų lankomoji svetainė

Tik pervaziavus Kirgizijos sien, prasideda gyvenviets. Frunz mus pasitinka vakaru. Vliau si tvirtov buvo sunaikinta, greitasis pažintys kitchener ontario metais Kokando chanatui uzkariavus Cujos sln, pastatyta Pispeko tvirtov, aplink kuri apsigyveno zmons. Tai ir buvo dabartin Frunz. Didingi Valstybs rmai Salia j senovins ryt architektros pavyzdys. Frunzs name-muziejuje susipazstame su garsaus tarybinio karvedzio gyvenimu ir veikla. Frunzje gausu park. Labai malon spd paliko pasivaiksciojimai po Panfilovo park, kuriame rengtos soki aikstels, atrakcionai, zaidim aikstels Atjus cia vl vakar, galima pasiklausyti paskaitos, koncerto, pazirti cirko vaidinimo arba nueiti kavin.

Soki aikstelje pamatme gana neprast ms akims vaizd. Uzgrojus muzikai, visi m sokti Poromis sokimas nepaplits. Greiciau pamatysi sokant seik vienui vien mergin. Neblogai pailsj, mes vl grzome Karakol baigti paskutinij uzplanuot darb. Netruko praeiti paskutin savait, ir mes turime palikti tapusius mums savais Laims ups Dzergalano krantus. Europa pasitiko mus gausia drgme, nuo kurios mes jau buvome spj atprasti.

Paskutin kart atsisukame t pus, is kur atskridome. Lik sveika, tolima ir paslaptinga Vidurine Azija! Iki sekancio susitikimo! Student marsrutai j aplenkdavo. Ir stai met vasar nusprsta organizuoti didelio msto stovykl sioje, labiausiai pietus nutolusioje, respublikoje. Kai si zinia atskriejo KPI, darbo stabas neatsigyn nuo pareiskim. Neveltui studentai pasirinko s mazai kam girdt vard.

Konstantinas Aris ­ vienas zymiausi lietuvi keliautoj ir mokslinink. Jo biografija labai turininga. Gim m. Vliau persikl Liepoj, kur baigs 5 klases, isvyko Maskv, pats nordamas prasimusti keli gyvenim. Cia prasideda jo kelioni periodas, kuris trunka net 25 metus. Dar vaikystje jaunasis Konstantinas susidomjo entomologija. Ir dabar, pateks Vidurin Azij, jis vis savo laisvalaik paskyr vabzdzi gaudymui.

Vliau, tyrindamas mazai kam pažintys patarimai david deangelo Turkestan, K. Aris pastebjo, kad cia didziausi zems plotai nuo amzi nenaudojami dl lietaus stokos.

Staiga jam galv atjo mintis ­ siuos zems plotus dirbtinai sudrkinti ir steigti cia didziul medvilns plantacij. Netrukus si mintis pradedama gyvendinti. Kaln ups Tedzeno vanduo keliamas 8 metrus ir leidziamas kanalus, kuri svarbiausias ­ 9 km ilgio.

Vliau cia isauga fabrikai; o siuo metu toje vietoje puikuojasi nemaza Tedzeno gyvenviet. Aris uz savo pradt darb Turkestano zems kio parodoje gauna aukso, sidabro medalius ir pagyrimo rast. Taciau carin valdzia, matydama K. Ario pasisekim, visaip ima trukdyti jo darbui, ir jis priverstas atsidti tik mokslininko-entomologo veiklai.

Per vis laik, praleist Vidurinje Azijoje, K. Nordami amzinti nenuilstancio keliautojo, mokslininko ir visuomenininko atminim, mes ir pasivadinome jo vardu. Birzelio Visi sumigo. Apzirinjome miest. Apsilankiau Vaizduojamojo meno muziejuje, kur tarp gausios paveiksl ekspozicijos matme daug vairi laikotarpi ir vairi krast ir taut ind, figrli, papuosal, sarkofag, mumij. Ypac gausi senovs ind, Egipto ir Amerikos indn meno ekspozicija. Liepos 1. Gamta nyki ­ neaprpiama step, zols negausu. Tolumoje kupranugariai.

Prie gelezinkelio gausu suslik rus. Kiekvienoje stotyje mus pasitinka gana marga kazach minia. Dzusaly; val. Kzyl Orda; val. Kiekvienoje stotyje mus dar kyriau apstoja kazachs nacionaliniais drabuziais, greitasis pažintys kitchener ontario vairiausi preki. Nekok spd palieka dziovinta zuvis.

Nekalbant jau apie kvap, nemalonu dargi zirti tikriausiai niekad nesiprausiancias preki savininkes. Is karto ir mes buvome susigund ir nusipirkome kelet zuveli, kurios taip ir liko nesuvalgytos. Labai liguistai studentai reagavo, pamat kupranugar prie pat gelezinkelio stoties. Minia student ispuol is traukinio ir m gaudyti kupranugar.

Kiekvienas studentas, pirm kart matydamas laisvje kupranugar, stengsi nors uz uodegos j palaikyti. Keliams val. Maskvos laiku ir tvarkoms daiktus. Pro langus stebime uzbek gyvenvietes.

Greitas psoriazės gydymas Anthony Taylor

Vaziuojame garsija Transkarakum magistrale, kuri tsiasi nuo Samarkando iki Krasnovodsko. Krasnovodsko lank plauk pirmieji garlaiviai, atvezusieji kareivius.

Jie cionai atvyko tam, kad dykumoje nutiest gyvybs keli nuo Krasnovodsko Samarkand. Negyvenamas Kaspijos krantas sujudo. Ruden prasidjo pirmieji darbai. Per 3,5 met kareiviai ir turkmn bei uzbek valstieciai nuties km ilgio Transkarakum magistral. Pagaliau privaziuojame Karakumus. Tai didziausia dykuma salyje, uzimanti Rudai geltoni smlynai, vietomis pereinantieji kalvas ­ barchanus, kai kur padengti kieta spygliuota kupranugari zole.

Siaip jokios augmenijos nematyti. Taciau vietomis pasitaiko saksaul giraici. Jos mums palieka neisdildom spd. Giraits, nezirint j tankumo, sviesios.

Tai tikriausiai dl sviesios zols ir ypatingo sak issidstymo, kuris visiskai neduoda seslio. Karst dien tokiame miske ypatingai tvanku, nes jis ne tik neapsaugo nuo sauls, bet dar sulaiko bet kok vjo dvelkim.

Tyla saksaul miskelyje stulbinanti. Nesigirdi juose nei pauksci, nei zvri bals. Taciau dykuma tik atrodo negyva. Ji gyvena savo gyvenim. Reikia zengti tik kelet zingsni son nuo gelezinkelio, kaip is po koj ima sprukti vikrs driezai.

Uz zemo saksaul krmo pasislp nedidel gyvat, kuri cia yra gana daug. Turkmnijoje gyvena pavojingiausios salyje gyvats. Tai efa, giurza, kobra. Netoliese matyti vaiko kumscio didumo falanga vienas driausi gyvi pasaulyje, nes, jeigu jai duoti labai daug maisto, ji ryja tol, kol pati sprogstakovojanti su skorpionu. Paj dar toliau, mes greitasis pažintys kitchener ontario pdsakus, panasius vistos.

Tai sausumos krokodilo ­ varano praeita. Jie kartais siekia iki pusantro metro ilgio. Kartais galima greitasis pažintys kitchener ontario ir karakurt. Nuo jo kandimo mirsta net zmogus. Taciau reikia pazymti, kad daugelyje pasakojim apie dykum pavojai yra zymiai padidinami, negu yra is tikrj. Nors aisku negalima j nevertinti, taciau zmons, ilg laik pragyven Karakumuose ir su kuriais mums teko daznai bendrauti, tvirtina, kad atsargiai elgiantis, lengva isvengti nemaloni susitikim.

Vaziuojame toliau. Stai desinje pusje Amudarja, pati didziausia Vidurins Azijos up. Senovje vietiniai gyventojai masagetai ir isedonai j vadino Oksuso upe. Jos reiksm Vidurinei Azijai tokia, kaip Volgos vidurio Rusijai. Ji prasideda aukstai Hindukuso kalnuose, paslaptingame Afganistane. Turkmnijos teritorijoje Amudarj neteka jokia santykinė renginių pažintys. Dar ziloje senovje atsirado ir vystsi sunkus irigacijos menas ir zmogus kanal ir aryk pagalba ismoko drkinti stepes ir dykumas, atkovodamas is j vis naujas derlingas zemes.

Vienas is toki milzinisk irigacijos rengini yra Karakum kanalas, jungiantis tris didzisias Turkmnijos upes: Amudarj, Murgab ir Tedzen. Siuo metu kanalo ilgis apie km. Jis kasamas ir dabar, ir turi sujungti Amudarj su Kaspijos jra. Kanalo pradzia netoli Mukry gyvenviets prie Afganistano sienos, kur mes ir islipame val. Maskvos laiku arba val.

Stotyje mus tuojau pasitinka pasienieciai su sunimis, tikrina ms leidimus. Taciau ms kelion dar nevisai baigta. Pries akis dar 40 km senu, beveik subyrjusiu gelezinkeliu Gaurdak.

Isvykstame tik val. Saul jau aukstai ir ms padtis nepavydtina.

be pažintys grynasis užsiregistruoti

Mes jau paciame takyre ­ 23 molio dykumoje. Kiek akys uzmato aplinkui ­ geltonas pažinčių svetainė ne demek. Horizontas susilieja su melsvu dangumi. Zvilgsnis neuzkliva uz jokio medelio nei krmelio.

Kislak taip pat nematyti ­ tai visai negyvenamos vietos. Priezastys dvi: nepakeliamas karstis ir vandens stoka, kurio cia nra n laselio. Pagaliau vaziuojame Gaurdako kalnyn. Ir stai tolumoje apsupta is vis pusi kaln, tarytum dubenyje, atsiskleidzia Gaurdako gyvenviet. Mus kamuoja kaitri piet saul. Ji cia tokia pat, kaip ir Siaurs Afrikoje. Katiliaus reportaz apie ms atvykim Pietryci Turkmnij.

Taigi pirmiausia susipazinome su saule, azijietisku karsciu ir dulkmis. Cia dulks ­ tai pirmin, visur siskverbianti materija. Atrodo, viskas ne tik atsirado siose dulkse, bet ir gim is j. Kartais per pietus kildavo menkas vjelis, kuris po piet virsdavo uraganiniu vju, visuomet psdavusiu is Afganistano dykum. Vjas siautdavo pus dienos. Nors danguje n debeslio, o saul zenite, taciau mes jos nematydavome, kaip labai apsiniaukusi dien. Prie dulki mes palaipsniui pripratome, bet jas paprastai lyddavo karstas vjas; tai jau ir dusai nebepaddavo.

Mat per dien vanduo taip kaista, kad nuo karscio po dusu stovti beveik nemanoma. Pirmomis savaitmis jautiesi visai priblokstas, mintys susijauk, sunku galvoti, judesiai nerangs, kalbant liezuvis burnoje nesivercia, galva zia, niekur nerandi vietos, nes niekur nuo to karscio nepasislpsi.

Vienintelis tikslas ­ sulaukti vakaro. Vakare, nusileidus saulei, iseini gatv, tikdamasis atsigauti. Tiktai drgnas ranksluostis leidzia atsigaivinti 15 minuci, kol vl isdzista. Taciau mes siaip ne taip prie viso to priprantame ir sitraukiame rimtai darb. Ms KPI brio uzdavinys pastatyti 10 gyvenamj nam. Pradzioje buvo sunku. Nors vyrams dirbti ne naujiena, bet patiems savarankiskai pagal brzinius statyti nam tenka pirm kart.

Svarbiausia ­ nra kas parodo, paaiskina. KMK kilnojama mechanizuota kolona zadjo atsisti zmones, kurie mums aiskint, taciau j labai mazai ir naudos maza. Taciau vyrai rank nenuleido ­ susiskirst brigadomis, ir darbas uzvir. Jau po pirmos savaits isryskjo gabumai ir prasidjo lenktyniavimas tarp brigad. Isvykstame ekskursijon Samarkand, vien is domiausi Uzbekijos miest. Siandieninis Samarkandas yra sudarytas is dviej dali ­ rus ir uzbek. Pirmoji miesto dalis yra siuolaikinio miesto tipo.

Tuo tarpu vietini zmoni, - daugiausia uzbek, gyvenama miesto dalis sudaryta is kreiv negrst gatveli. Namai statyti is plyt, dziovint saulje. Visi namai vieno auksto, su ploksciais stogais, be krosni, kaip greitasis pažintys kitchener ontario kitur Vidurinje Azijoje.

Pagaliau, autobusui sustojus, mes islipame ir tiesiai pries ms akis atsiveria didinga Registano aikst. Anksciau cia buvo prekybinis ­ administracinis Samarkando centras, kas aikstei labai padjo klestti ir grazti. Valdant Ulugbekui, Registanas buvo ypac uzstatytas.

Tai ir pavert Registan vienu is geriausi ryt pasaulio architektros ansambli. Perj tiltel, patenkame pat aiksts vidur. Kairje puikuojasi Ulugbeko medres. Cia studentams, bsimiesiems sventikams, buvo kalamos galv Korano tiesos. Cia studentai ir gyveno, labai panasiai vienuolius. Medress sonuose dang kyla du minaretai ­ auksti bokstai, nuo kuri anksciau mtydavo vairius nusikaltlius. Zymiausi to meto mokslininkai ir greitasis pažintys kitchener ontario Ulugbekas skaitydavo cia paskaitas. Tai svarbiausioji musulmon aukstoji mokykla.

Ji buvo pradta statyti m. J sudaro: auksta kvadratin arka, arkos kampuose is dviej pusi kyla auksti apvals minaretai. Sienos ir minaretai papuosti glazruotomis plytelmis. Nedideliame kieme, kur veda keli vartai, stovi cels, kuriose gyveno mulos ir studentai.

Vidus taip pat ne maziau grazus. Skliautai ir sienos iskloti spalvota mozaika, turtingai paauksuoti, su daugybe auksini uzras is Korano. Rytinje aiksts dalyje stovi XVII a. Savo pavadinim gavo dl dviej tigr is mozaikos svarbiausiame fasade.

Is abiej fasado pusi aukstyn kyla du pasvir minaretai. Jie pasvir taip, jog, jeigu atsistoji greta minareto, aiskiai matai, kad bokstas svyra per tave ir tarytum griva, kas privercia turistus kuo greiciau eiti nuo jo. Musulmonai turi paprot vidun eiti tik pro kairisias duris, o iseiti pro desinisias. Kieme stovi tokios pat cels, kaip ir Tilia Kario medresje.

Si medres savo puikumu n kiek nenusileidzia auksciau aprasytosioms. Apzirj Registano aikst Taskentskaja gatve traukiame toliau. Netrukus uz kampo isnyra kazkokios mecets griuvsiai. Ms gid Farida aiskina, kad tai Bibi-chanim kulto pastat kompleksas. Tai viena is grandioziskiausi musulmon pasaulio mececi.

Ji apgaubta daugybe legend, kuri viena sako, kad mecet nutar pastatyti mylimiausioji Timro zmona Bibi-chanim savo valdovui kaip dovan pries jam grztant is eilinio zygio. Mecet stats geriausias salies architektas netrukus simyljo Timro zmon ir todl, statybai baigiantis, pries pat Timro grzim jis iskl Bibi-chanim slyg, kad toji tursianti leisti pabuciuojama, jei nori, kad mecet bt baigta.

Valdovo zmonai nebuvo, kas daryti, bet buciuoti leido tik per pagalvl. Taciau bucinys buvo toks karstas, kad pradegino j, ir ant grazuols veido liko zym. Grzs emyras suzinojo vis ties ir liep surasti architekt, kad galt nuzudyti j, bet tas, pasidars sparnus, uzlipo ant minareto ir nuskrido Mesched. Si mecet tikrai architektros stebuklas, turtingai ispuostas margaspalve mozaika.

Universitetas yra išsidėstęs per penkis studentiškus miestelius. Mokyklos aplinka išsiskiria puikia kūrybine atmosfera ir draugiška aplinka: čia studentai bendrauja, dalijasi idėjomis, leidžia laiką kartu. Visi miesteliai aprūpinti reikiama infrastruktūra — nestinga parduotuvių, kavinių, veikia sporto ir sveikatingumo centrai. Be to, traukiniu ar autobusu studentai gali lengvai nuvykti į netoliese esantį Londoną.

Apatin mecets dalis yra is marmuro. Paraiðkas pateikë Italijos, Prancûzijos lietuviø bendruomenës, o daugiausia net 8 kandidatus pasiûlë JAV lietuviø bendruomenë. Buvo ir pateikusiøjø savo paèiø kandidatûras. Su kandidatûromis susipaþino Lietuvos mokslo tarybos ekspertai, 7 kandidatams buvo siûloma skirti premijas uþ mokslo laimëjimø ir patirties sklaidà.

Vadinasi, uþsienyje dirbantys lietuviai mokslininkai palaiko glaudþius ryðius su Lietuvos mokslo institucijomis ir mokslininkais.

Kandidatus premijoms gauti iðrinko atrankos komisija, sudaryta ið Pasaulio lietuviø bendruomenës, JAV lietuviø bendruomenës, kraðto valdybos, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Ðvietimo ir mokslo ministerijos, Tautiniø maþumø departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, Lietuvos mokslo tarybos ir Lietuvos mokslø akademijos atstovø.

Paþymëtina, kad Pasaulio lietuviø bendruomenës, JAV lietuviø bendruomenës bei LR Ðvietimo ir mokslo ministerijos atstovø dalyvavimas atrankos komisijoje yra privalomas.

Jà sudaro ne maþiau kaip 7 asmenys áskaitant komisijos pirmininkà. Komisijà ið pasiûlytø nurodytø institucijø atstovø ir jos pirmininkà skiria ministras. Ji savo darbui gali pasitelkti ekspertus. Numatyta, kad uþsienyje gyvenantiems mokslininkams, kuriems skiriamos premijos apmokamos kelionës iðlaidos ið jø gyvenamosios vietos á iðkilmingà apdovanojimo ceremonijà ir atgal, apgyvendinimo iðlaidos Lietuvoje, bet ne daugiau kaip uþ 7 kalendorines dienas.

Visas ðias þinias pateikëme þinodami mûsø þmoniø smalsumà, o kartais ir átarumà. Taip pat priminsime, kad premijos negavusieji kandidatai gali bûti siûlomi pakartotinai kitais metais, o apdovanotieji gali bûti vël siûlomi ne anksèiau kaip po penkeriø metø. Vertinimo kriterijai Kas buvo vertinama svarstant kandidatø premijai gauti veikloje? Dalyvavimas bendrose su Lietuvos mokslininkais programose ir projektuose, mokslo publikacijos, bendradarbiavimas su Lietuvos mokslininkais, pretendento mokiniai ið Lietuvos, mokslinis bendradarbiavimas su verslo subjektais, mokslo taikomoji veikla, bendradarbiavimas su mokslo rezultatø vartotojais Lietuvoje, kiti iðskirtiniai mokslo pasiekimai, svarbûs ávertinimai, apdovanojimai, dalyvavimas uþsienio lietuviø bendruomeniø veikloje, mokslo patirties ir pasiekimø sklaida Lietuvoje, pretendento mokiniø laimëjimai, mokslo ryðiø tarp Lietuvos ir uþsienio ðaliø plëtojimas, mokslinës, vadybinës ir organizacinës patirties perdavimas.

Kaip matome, per tiek povandeniniø rifø perplaukti gali tik labai sumanus tolimojo plaukiojimo kapitonas. Dar rugsëjo 5 d. Vilniaus nuotoliniø studijø centre posëdþiavusi komisija apsisprendë ir ið 11 kandidatø iðrinko tris iðkiliausius mokslininkus, kuriems buvo siûloma skirti mokslo greitasis pažintys kitchener ontario.

Ðvietimo ir mokslo ministrë R. Þakaitienë patvirtino ðias kandidatûras. Plaèiø moksliniø interesø asmenybë Bent trumpai papasakosime apie laureatø mokslinius laimëjimus. Malonu, kad prof. Algá Mickûnà ir prof. Rimà Vaièaitá esame ne kartà pristatæ Mokslo Lietuvoje. Mickûno mintis spausdinome ir m. Arvydà Ðliogerá. Dviejuose numeriuose spausdinome interviu su R. Vis dëlto nepakenks dar vienas þiupsnis þiniø apie laureatus.

Mickûnas aktyviai reiðkiasi Kultûros, filosofijos ir meno instituto kultûrologijos ir civilizacinës komparatyvistikos programoje Rytai Vakarai: komparatyvistinës studijos. Jis savo straipsnius spausdina Lietuvoje leidþiamuose þurnaluose Problemos, Sociologija, Filosofija, Þmogus ir þodis, yra pirmøjø trijø minëtø þurnalø redkolegijø narys.

Beje, daug nuveikë, kad á Lietuvos filosofinius þurnalus raðytø JAV ir Japonijos filosofai, o þurnalas Problemos bûtø átrauktas á Mokslinës informacijos instituto Institute of Scientific Information periodiniø greitasis pažintys kitchener ontario sàraðà. Mickûno tyrinëjimø kryptys fenomenologija ir hermeneutika. Kai kurie jo darbø skelbti Lietuvos kultûrologijos ir filosofijos þurnaluose.

Lietuvoje netrukus skaitysime leidþiamà A. Mickûno veikalà Politinë filosofija ir Vakarø sandûriai su kitomis civilizacijomis, o JAV skaitytojai turës progos skaityti jo kartu su A. Ðliogeriu rengiamà solidø fenomenologinës filosofijos veikalà. Kaip neprisiminsi, kad m. Mickûnas buvo vienas aktyviausiø dalyviø, nuolat apspiestas Vilniaus sveèiø. Tarp jø nestigo paties profesoriaus buvusiø studentø, jo mokiniø ið ávairiø pasaulio ðaliø.

Gal bûtent tada A. Mickûnas sutarë ir su þymiu lietuviø kilmës amerikieèiu filosofu Nukelta á 7 p. Nagliu Maliu AnglijaPh. Andriumi Kazlausku JAVdr. Tautgirdu Ruzgu Ðvedija ir dr. Sauliumi Butënu JAV. Diskusijoje dalyvavo buvusieji Biochemijos instituto direktoriai, Lietuvos mokslø akademijos tikrieji nariai: Fermentø chemijos skyriaus vedëjas prof.

Juozas Kulys bei Bioelektrochemijos ir biospektroskopijos skyriaus vedëjas prof. Valdemaras Razumas, Instituto Tarybos pirmininkas Molekulinës mikrobiologijos ir biotechnologijos skyriaus vedëjas dr.

Rolandas Meðkys, direktorius prof. Valdas Laurinavièius, Bioorganiniø junginiø chemijos skyriaus vedëjas dr. Algirdas Palaima ir Vystymosi biologijos skyriaus vedëjas dr. Mindaugas Valius. Ðioje diskusijos dalyje kalbësimës apie mokslo þurnalus, straipsniø cituojamumà ir kitus ne vien biochemikams rûpimus dalykus. Nori mokslo rask lëðø Valdas Laurinavièius.

Paskutiniø 10 metø Biochemijos instituto didþiausias laimëjimas mûsø þmonës iðmoko gyventi pagal konkurencinës sistemos dësnius. Ið valstybës biudþeto gaunamà finansavimà mes naudojame tik daliai infrastruktûros iðlaikyti, sumokëti uþ elektrà, ðildymà, vandená ir mokëti minimalø darbo uþmokestá darbuotojams, uþ kurá iðgyventi bûtø sunkoka.

Ið esmës visas mokslas institute yra daromas uþ gautas privaèias uþsakovø, valstybines ar tarptautiniø fondø lëðas. Institute buvo nuspræsta, kad jeigu norime ir toliau kurti mokslà, turime rasti jam lëðø. Tai didþiausia pamoka, kurià Biochemijos institutas ásisavino ir ne taip jau blogai verèiasi. Dabar keleri metai ið eilës uþsidirbame proc. Mokslo Lietuva.

Bet konkuruojate nelygiavertëmis sàlygomis? Kad ir lyginant Biochemijos institutà Vilniuje su maþdaug tokio paties dydþio Akies institutu Harvarde. Sunku palyginti, bet kad esame sunkioje padëtyje faktas. Potencialiems uþsakovams tenka ilgai árodinëti, kad jiems apsimokës mums skirti lëðø. Bet taip pat tenka suktis ir Akies institutui, kuriame dirba mûsø tautietis A. Tai kodël A. Kazlauskui su kolegomis pavyksta tø lëðø gauti lengviau negu V.

Laurinavièiui su kolegomis? Todël, kad viso to meno mums reikëjo patiems iðmokti. Prireikë 10 metø, kol ásigyvenome á ðià sistemà. Vakaruose ta sistema egzistuoja labai seniai, ten þmonëms nereikëjo persiorientuoti. Bet juk mûsø þmonës, tie patys buvæ Biochemijos instituto darbuotojai, á Vakarus atvyko ypatingø rinkos sistemos subtilybiø gal ir nelabai iðmanydami.

Iðëjo ið mûsø sistemos, bet labai greitai ir sëkmingai ásigyveno á naujà sistemà. Buvo geri profesionalai, mokëjo gerai dirbti moksliná darbà. Gal sunkiau buvo áprasti raðyti projektus, daryti graþius pristatymus ir panaðius dalykus. Man sunku bûtø komentuoti toká teiginá, nes visà laikà gyvenau JAV, ten ir gimiau, tad prisitaikyti prie JAV gyvuojanèios sistemos man neteko. Taigi ir mano poþiûris gal vienaðaliðkas.

Vis dëlto Jums tenka veikti ir ásitvirtinti aristokratiðkoje Harvardo universiteto paðonëje. Á Akies institutà, ko gero, ten greitasis pažintys kitchener ontario kiek ið aukðto? Tiksliai áþvelgëte, esame maþas institutas labai gerai pažintys brazilijoje pasaulyje þinomoje vietoje.

Todël ir mëginame susivokti, kas esame, kas mums turi suteikti savo vertës pajautimà? Pagaliau á kieno þodþius turime ásiklausyti? Yra du bûdai gauti atsakymus. Pirmas priklauso nuo tavo turimø pinigø kapðo.

kaip pasakyti jei jūs oficialiai pažintys

Antras reikia ávertinti, kà esi nuveikæs mokslinëje veikloje. Fundamentiniame moksle dirbantieji tikriausiai neiðgydys paciento, nes prie jo neprieina. Bet jie sugeba suþinoti dalykus, bûtinus kitiems, kuriantiems ir taikantiems vaistus ar gydymo bûdus. Taèiau kelias nuo fundamentiniø darbø iki praktinio taikymo gali bûti labai ilgas. Bet gal Akies institute daromi fundamentiniai darbai nëra atskirti nuo praktikos?

Ir taip, ir ne. Jeigu fundamentiniø darbø autorius teigia, kad jam rûpi tik fundamentika, o praktiniu taikymu tesirûpina kiti, tai jis neatlieka savo darbo iki galo. Nesvarbu, kà dirbame, turime bendrauti su kitais.

Nebûtina brukti savo mintis, bet svarbu átikinti, kad dirbi vertingà darbà.

Doon, Kitchener Ontario 🇨🇦 Walk Through of the Community

Kalbantis su þmonëmis, reikia mokëti uþbaigti sakiná. Biochemijos instituto darbai pasaulyje þinomi ML. Ar Akies institute, kaip kad sakote, Harvardo universiteto paðonëje pastebimi Biochemijos instituto mokslininkø darbai? Pastebimos publikacijos, ypaè jeigu tai artima mûsø tyrimø tematikai.

Tuojau pat pasidomime, kur tai daroma. Kas Jûsø grupës darbus Akies institute labiau vertina biochemikai ar medikai? Galiu ir kitaip pasakyti: man nesvarbu. Tai paèiø vertintojø rûpestis. Juk kalbame apie tai, kas suteiks mums savo vertës pojûtá. Svarbu, ið kur pinigai ateina, kad tyrëjas su grupe galëtø tæsti savo darbus. Svarbu ir kitø þmoniø vertinimas, svarbu vieniems kitus suprasti, bet negalima tik jiems atiduoti savo darbø vertinimo.

Kol kas prakalbinti mums dar nepavyko tik Naglio Malio. Ar Biochemijos instituto darbai pasiekia Manèesterio universitetà ir laboratorijà, kurioje dirba gerbiamasis Naglis?

Naglis Malys. Su instituto darbais susiduriu skaitydamas mokslines publikacijas ir bendraudamas su instituto mokslininkais. Antai, Manèesterio universiteto Tarpdiscipliniame centre Manchester Interdisciplinary Biocentre, University of Manchester viena tyrëjø grupë pažintys vaikinas karinių baltymø struktûras, uþsiima jø kinetinëmis ir kitokiomis greitasis pažintys kitchener ontario.

Ðiai grupei vadovauja prof. Naidþelas S. Skratonas Nigel S. Scruttonir ji dar visai neseniai bendradarbiavo su dr. Publikuoti ir keli bendri straipsniai, jie cituojami ir kituose dabar pasirodanèiuose straipsniuose.

Tarp bendradarbiaujanèiø su Manèesterio universiteto biochemikais randu ir habil. Narimanto Èëno pavardæ. Per Biochemijos instituto meèio jubiliejaus iðkilmes direktoriaus prof. Valdo Laurinavièiaus ir tarybos pirmininko dr. Ðá prieraðà skaitykite taip: Buvæ akad. Juozo Kulio deðinëje mokiniai dr. Kàstis Krikðtopaitis ir dr. Tautgirdas Ruzgas. Atsipraðome dr. Kàsèio Krikðtopaièio, dr.

  1. Atitiktų priėmimo rinkiniai
  2. Įstok į University for the Creative Arts su „KALBA“

Naglio Malio ir skaitytojø. Redakcija Gedimino Zemlicko nuotraukos Taip pat norëèiau iðskirti Biochemijos institute genø inþinerijos darbus, kuriuos atlieka skyriaus vedëjo habil.

Rimanto Nivinsko grupë. Taigi Manèesterio universitete Lietuvos biochemikø darbai þinomi, o R. Nivinsko darbai plaèiai cituojami tarptautinëje spaudoje. Biochemijos instituto meèiui skirtoje konferencijoje Jûs vieðai padëkojote R. Nivinskui uþ tai, kad jis Jus nukreipë á perspektyvià genø inþinerijos tyrimø kryptá. Uþ tai savo buvusiam moksliniam vadovui jauèiuosi labai dëkingas.

Ar labai svarbu, kokiuose prestiþiniuose ar, tarkime, Lietuvoje leidþiamuose mokslo þurnaluose publikacijos iðspausdintos? Nors ir Lietuvoje jau leidþiami prestiþiniai þurnalai. Atvirai kalbant, nelabai þinau, kas yra tie ISI þurnalai. Saulius Butënas. Ir greitasis pažintys kitchener ontario tik vakar ið lietuviø kolegø apie tuos þurnalus iðgirdau.

Mokslø informacijos instituto Institute of Scientific Information ISI þurnalus, kuriuose spausdintis ne vienus metus buvo pratinami Lietuvos mokslininkai? Rolandas Meðkys. Kiekviena maþa ðalis turi ambicijø leisti savo mokslinius þurnalus.

Paprastai ásivaizduojama, kad tie jos leidþiami þurnalai turi bûti labai gerai vertinami tarptautiniu mastu. Lietuva ne iðimtis, turime ne vienà deðimtá tø þurnalø.

Ilgus metus Lietuvos mokslininkai ásivaizdavo, kad jiems pakanka spausdintis Lietuvoje leidþiamuose þurnaluose, ir apie jø darbus þinos visas pasaulis. Paaiðkëjo, kad yra ne visai taip. Todël Lietuvoje moksliniai straipsniai buvo pradëti vertinti pagal tai, kur jie iðspausdinti. Þurnalai pradëti skirstyti á priklausanèius tarptautinëms duomenø bazëms ir likusius. Duomenø bazëje esantys þurnalai daugiau cituojami tarptautinëje mokslinëje spaudoje.

Prieð dvejus metus suþinojau, kad kai kas labai domisi þurnalø svorio koeficientu, arba þurnalo citavimo indeksu angl. Tiesà sakant, man nelabai visa tai buvo reikalinga, nes biochemijoje mes ir taip þinome, kokie þurnalai labiausiai vertinami.

Juose ir stengiamës spausdinti savo straipsnius. Kokie jø indeksai, mums nëra svarbiausia. Valdemaras Razumas. Uþsienieèiai nelabai suka greitasis pažintys kitchener ontario dël þurnalø, nes gerai þino, kur spausdins savo straipsnius. Jiems nekyla mintis spausdintis Lietuvoje leidþiamuose þurnaluose Biologija ar Chemija.

O gaila, nes sustiprëtø Lietuvos mokslo þurnalø tarptautinis autoritetas. Daþnai nelabai þinomø þurnalø darbuotojai net visai nepaþástamiems mokslininkams pasiûlo spausdintis jø þurnale. Tai nëra efektyvu, nes paprastai mokslininkas spausdinasi jam áprastuose þurnaluose ir nelabai skuba juos keisti. Nebent uþsimezga asmeniniai ryðiai. Citavimo kaina Juozas Kulys.

Mokslo vertinimo sistema egzistuoja. Tarkime, atidarote duomenø bazæ Scopus ir matote, kiek esate cituojamas. Jeigu esate gerai cituojamas, vadinasi, áneðate tam tikrà indëlá á mokslo plëtrà. Kiekvienas èia sëdintis kaip þmogus gali bûti nuostabus, bet juk kalbame apie mokslà m.

Nobelio premijos laureatai fizikos, chemijos ir medicinos srityse, pasirodo, kaþkuo panaðûs pagal citavimo daþnumà.

Beveik visi laureatai cituoti apie 9 11 tûkst. Ádomiausia man buvo kitkas. Lietuvos mokslininkø mokslo premijos laureatø cituojamumas yra maþdaug dviem eilëmis, t. Vadinasi, vienas citavimas yra vertas maþdaug litø tiek Nobelio premijos, tiek Lietuvos mokslo premijos laureatø. Nukelta á 13 p. Jis skirtas dëstytojams, doktorantams, ávairiø su statybos mokslu ir tyrimais susijusiø institucijø darbuotojams, norintiems ágyti naujø gebëjimø savo pažintys darboholikas moters srityje, siekiantiems tuos gebëjimus didinti.

Ágytos tarptautinio lygio mokslinës þinios bus taikomos rengiant statybos srities kvalifikuotus specialistus, gebanèius savo veikloje pritaikyti inovacijas. Projekto teikëjai turëjo áveikti didelæ konkurencijà, nes ið m. Ðiame straipsnyje pristatomo projekto sëkmæ lëmë tai, kad pavyko uþmegzti gerus ryðius tarp dviejø institutø, susieti jø atliekamus darbus.